تشک های سوپر کینگ سایز

سوپر کینگ سایز یک انتخاب عالی برای افراد بلندقد که از اویزان بودن پا خودشون احساس ناراحتی می کنند
با انتخاب این تشک مخصوصا برای زوج ها که یک فضای مجلل برای خواب خواهید داشت
البته اگر فضای لازم رو دارید این یک انتخاب مناسب برای شماست

اطلاعات بیشتر ...